Zahtev za oslobađanje RTS/RTV pretplate

Osobe sa invaliditetom su oslobođene plaćanja RTV pretplate.

Potrebna dokumentacija:

– Zahtev, dobija se na šalteru Elektrodistribucije
– Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć i poslednji ček (ili Rešenje o telesnom oštećenju od 100%)
– Fotokopija lične karte osobe sa invaliditetom (prva i druga strana)
– Fotokopija lične karte nosioca računa za električnu energiju (samo ako je osoba sa invaliditetom vlasnik električnog brojila).

Dokumentaciju poslati na adresu: RTS, RTV pretplata, Kneza Višeslava 88, 11000 Beograd.

Preuzmi obrazac:

ZAHTEV RTS PRETPLATA

ZAHTEV RTV PRETPLATA

Pratite nas na društvenim mrežama!