KOMUNALNE USLUGE I PROIZVODI  (ne postoji u svim gradovima)

Komunalne usluge mogu se razlikovati u zavisnosti od teritorije prebivališta. Za više informacija o komunalnim povlasticama na teritoriji Vašeg prebivališta obratite se nadležnom komunalnom preduzeću.

Grad Beograd je preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga, koje su u Sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP „Infostan”.

JKP „Infostan” ne odobrava subvencije, već ih samo evidentira i obračunava po nalogu nadležnih organa i institucija. Pravo na umanjeno plaćanje korisnici stiču na osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana.

Pravo na subvencije imaju Beograđani koji pripadaju sledećim kategorijama korisnika:

  • KATEGORIJA 1
    penzioneri i domaćinstva sa niskim prihodima
 
  • KATEGORIJA 2
    učesnici rata, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca
 
  • KATEGORIJA 3
    korisnici materijalnog obezbeđenja i naknade za pomoć i negu, domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima i hraniteljske porodice:
 

Pravo na 30% subvencije imaju:
– Korisnici prava na materijalno obezbeđenje i korisnici prava za pomoć i negu drugog lica po Zakonu o socijalnoj zaštiti; 
– Korisnici koji imaju hendikepirano lice, slepo lice, lice obolelo od distrofije, lice obolelo od cerebralne i dečje paralize, plegije i paraplegije, umereno, teže i teško mentalno ometeno u razvoju, obolelo od autizma, lice obolelo od multipleks skleroze, dijaliziranog bubrežnog bolesnika i drugo najteže hendikepirano lice, bez obzira na primanja po članu domaćinstva (pod pojmom najteže hendikepiranog lica, smatra se lice koje prima nadoknadu za tuđu negu i pomoć);
– Hraniteljske porodice u kojima su smeštena deca bez roditeljskog staranja.

U skladu sa odredbama Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, 30% popusta se obračunava na račune do 8000 dinara neto. Ukoliko je iznos računa veći od 8000 dinara, popust se ne ostvaruje na iznos preko 8000 dinara, do iznosa ukupnog zaduženja, po računu.

DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE TUĐE NEGE I POMOĆI: 

Kada priznanica glasi na korisnika prava- osobu sa invaliditetom treba dostaviti: 


1.„Infostanova“ priznanica (gornji deo) –priznanica za komunalne usluge
2. Rešenje o priznavanju prava na dodatak za tuđu negu i pomoć – bilo koji osnov
3. Ček ili Izveštaj od primljene TNP-ne stariji od mesec dana za korisnika TNP
4. Lična karta korisnika TNP – (kopiraju se sve strane sa čipom isčitana) ili prebivalište (za maloletna lica)

Kada priznanica glasi na člana porodice ili stanodavca uz to je potrebno:


1. Lična karta vlasnika stana – (kopiraju se sve strane, sa čipom isčitana) ili prebivalište (za maoletna lica)
2. Dokaz o primanjima vlasnika stana:
– Izveštaj od penzije vlasnika stana (ako je penzioner),
– potvrda iz Nacionalne službe za zapošljavanje (ako je nezaposlen),
– potvrda iz firme ili overena zdravstvena knjižica (ako je zaposleno) ne stariji od mesec dana
3. Osnov za sticanje prava:
– za člana porodice: izvod iz matične knjige sa hologramom (roditelji-deca-unuci / brat- sestra / bračni i vanbračni partneri)
– za podstanare: ugovor o zakupu stana ( overen u sudu )

Korisnici subvencije za Infostan mogu da zadrže subvenciju ukoliko promene adresu prebivališta, tako što će sa uplatnicom sa stare adrese i uplatnicom sa nove adrese otići u prvom mesecu preseljenja direktno u Gradski centar za socijalni rad, ul. Ruska br.4 radi prenošenja subvencije. Ukoliko se to ne uradi blagovremeno, subvencija će biti ukinuta i ceo postupak se mora obnoviti.

Zahteve za subvenciju podnose opštinskim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad, na čijoj teritoriji se nalazi stan.

Opštinska odeljenja Gradskog centra za socijalni rad:
• Voždovac, Admirala Vukovića 14
• Vračar, Maksima Gorkog 17a
• Zvezdara, Krfska 7
• Zemun, Aleksandra Dubčeka 2
• Novi Beograd, Tošin bunar 148
• Palilula, Cvijićeva 110
• Rakovica, Miška Kranjca 12
• Savski venac, Lomina 17
• Stari grad, Gospodar Jevremova 17a
• Čukarica, Mihaila Valtrovića 36a
________________________________________
INFO TELEFON: 360-5948
Pozivni centar 0800-110-011 (besplatni telefonski poziv)

Više informacija o komunalnim povlasticama u Beogradu na http://www.beograd.rs/lat/zivot-u-beogradu/1721456-imate-pravo-da-placate-manje/.

Dokumenta potrebna za nove korisnike su:

– Zahtev
– Fotokopija lične karte
– Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
– Poslednji račun JKP.


Pratite nas na društvenim mrežama!