Jednokratna novčana pomoć

Pravo na ovu vrstu pomoći imaju  pojednac ili porodica koje se  nalaze u stanju  trenutne  izuzetno teške situacije koju ne mogu samostalno prevazići, bez delimične ili potpune finansijske podrške društvene zajednice za određene namene. Jednokratna pomoć može biti novčana ili u naturi.

Pravo na jednokratnu pomoć pojedinac ili porodica mogu da ostvare najviše jedanput u kalendarskoj godini, s tim što ukupan iznos ovog prava ne može biti veći od 80% od prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa u gradu Beogradu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata, a određuje se prema stvarnim potrebama u konkretnom slučaju, na osnovu procene stručnih radnika Gradskog centra.

Potrebna dokumentacija:

 • Pisani zahtev/molba za jednokratnu novčanu pomoć
 • Fotokopija lične karte za podnosioca zahteva i sve članove porodice
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (za sve članove porodice)
 • Prijava prebivališta za maloletnu decu
 • Dokazi koji se odnose na razlog podnošenja zahteva (troškovi lečenja, utrošena električna energija, ogrev, lekovi i druga dokumentacija u zavisnosti od slučaja
 • Poresko uverenje za punoletne članove porodice
 • Uverenje o imovnom stanju o (ne) posedovanju nepokretne imovine
 • Fotokopije 3 poslednja čeka penzije za korisnike penzije
 • Potvrda o prihodima za poslednja tri meseca ili potvrda o visini osnovice koja služi za obračunavanje poreza i doprinosa za one koji samostalno obavljaju delatnost
 • Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodice
 • Potvrda iz škole za redovne učenike (studente)
 • Nalaz i mišljenje komisije PIO o nesposobnosti za rad
 • Fotokopija štedne knjižice po viđenju, otvorena kod A.D. Poštanske štedionice ili neke druge banke

Pratite nas na društvenim mrežama!