DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna nega i pomoć za obavljanje aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Ovo pravo ostvaruje se u sistemu socijalne zaštite ukoliko to nije moguće po drugom pravnom osnovu.

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev
  • Nalaz lekara specijaliste
  • Kopija lične karte i lična karta na uvid
  • Uverenje da podnosilac zahteva nije osiguranik RF PIO.

 

Pratite nas na društvenim mrežama!