Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo  imaju lica koja su pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvarila po propisima socijalne zaštite ili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje ili organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa od 100% po jednom osnovu ili više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Lica koja su pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ostvarila po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruju u visini razlike uvećanog dodatka za pomoć i negu  drugog lica i iznosa ostvarene naknade po propisima penzijskog i invalidskog osiguranja.

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev
  • Nalazi lekara specijalista
  • Kopija lične karte i lična karta na uvid
  • Za osiguranike RF PIO dokaz o ostvarenom pravu na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica
  • Za osiguranike RF PIO dokaz o postojanju telesnog oštećenja u navedenim procentima (ukoliko ga poseduju).
 
PREUZMI ZAHTEV:
 
 

Pratite nas na društvenim mrežama!