GSP BEOGRAD – KOMBI PREVOZ OSOBA SA INVALIDITETOM

Prevoz osoba sa invaliditetom je javna delatnost posebnog prevoza putnika u Beogradu koji se obavlja kombi vozilima po principu ”od vrata do vrata”. Korisnici ovog prevoza su osobe obolele od distrofije, dečije i cerebralne paralize, multiple skleroze, paraplegije i slepe osobe

Zahtevi odnosno molbe za redovne voznje podnose se u Savezu radnim denima od 08,00-15,00h, a vanredne radnim danima dan ranije na TEL 011/2184-533 od 08,00-11,00 h.

Za vožnje vikendom zahtevi podnose sredom u istom terminu.

Sve informacije o odobrenim voznjama dobijaju se istog dana u terminu od 14,00-16,00h, izuzev za vikend voznju informacija se dobija u petak .

Prevoz se obavlja kao:

  • Redovan prevoz radnim danima,
 
  • Vanredni prevoz radnim danima ili vikendom, prema potrebama korisnika,
 
  • Prevoz organizovane grupe osoba sa invaliditetom.
 

Državnim praznicima prevoz se obavlja samo u izuzetnim slučajevima za veću grupu korisnika uz saglasnost Sekretarijata.

Redovan prevoz radnim danima obavlja se u vremenu od 6,00-19,00 svim raspoloživim vozilima, dok se u periodu izmedju 19,00-23,00 obavlja sa dva vozila. Korisnici ovog prevoza mogu biti: zaposleni, učenici,studenti i lica koja su na nestacionarnom medicinskom tretmanu.

Korisnik koji želi da bude obuhvaćen ovim prevozom treba da se javi Savezu za CDP Beograd sa tačno naznačenim datumom, svrhom prevoza, vremenom, relacijom putovanja, brojem telefona i pratioca ukoliko je obavezan da ga ima, kao i da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se nesmetano može utvrditi postojanje potrebe za prevozom: 

  • potvrda o školovanju
 
  • potvrda o zaposlenju ili
 
  • potvrda o lečenju odnosno rehabilitaciji u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.
 

Vanredni prevoz radnim danom može se obavljati u slučaju neodložne potrebe korinika prevoza koji može tražiti ovu vrstu prevoza najkasnije 24h pre potrebnog vanrednog prevoza. 

Korisnik koji želi da bude obuhvaćen ovim prevozom treba da se javi Savezu za CDP Beograd sa tačno naznačenim datumom, svrhom prevoza, vremenom, relacijom putovanja, brojem telefona i pratioca ukoliko je obavezan da ga ima, kao i da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se nesmetano može utvrditi postojanje potrebe za prevozom.

Prevoz organizovane grupe osoba sa invaliditetom vrši se na osnovu zahteva Saveza.

Korisnik prevoza dužan je da poštuje satnicu prevoza, da ukoliko otkazuje prevoz to uradi najkasnije 45 minuta pre dolaska kombija, da poštuje instrukcije vozača prilikom ulaska i izlaska iz kombija, da se u cilju lične i opšte bezbednosti pridržava pravila ponašanja, da se u vozilu kulturno ponaša, da ima korektan odnos prema vozaču i ostalim putnicima, da u toku vožnje ne konzumira alkohol,cigarete i narkotike, da ne ostavlja otpatke u vozilu.

Preuzmite zahtev (molbu):

Molba gsp

 

Pratite nas na društvenim mrežama!