MEĐUGRADSKI SAOBRAĆAJ 

Osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom mogu preko Saveza za CDP Srbije ostvariti ovaj vid povlastice, a na osnovu Zakona o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju («Službeni glasnik RS», br. 101/2005). 

Predviđa se mogućnost korišćenja 6 povlašćenih vožnji u toku godine.

U unutrašnjem putničkom saobraćaju, slepo lice i lice obolelo od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, plegija, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze (invalidno lice) ima u toku jedne kalendarske godine pravo na šest putovanja sa povlasticom u iznosu od:

1) 75% od redovne cene za putovanje železničkim, drumskim i pomorskim, odnosno rečnim saobraćajem;

2) 50% od redovne cene prevoza za putovanje vazdušnim saobraćajem.

Jednim putovanjem u unutrašnjem putničkom saobraćaju smatra se odlazak iz polaznog u odredišno mesto (vožnja u odlasku) i povratak iz odredišnog u polazno mesto (vožnja u povratku).

Pratilac ima pravo na besplatnu vožnju u železničkom, drumskom i pomorskom, odnosno rečnom saobraćaju i na povlasticu od 50% od redovne cene vožnje u vazdušnom saobraćaju, u slučajevima kad prati invalidno lice, putuje po to lice ili se vraća posle praćenja takvog lica.

Ako je pratilac invalidnog lica drugo invalidno lice, nema pravo na povlasticu kao pratilac po odredbama ovog zakona.

Da bi ostvarili ovo pravo, potrebno je da Savezu za CDP priložite:

  • fotokopiju rešenja o tuđoj nezi i pomoći
  • fotokopiju medicinskog dokumenta nadležne zdravstvene institucije gde se može uvideti postojanje dg. cerebralne ili dečije paralize
  • očitanu ličnu kartu za odrasla lica ili zdravstvenu knjižicu za decu
  • 2 fotografije formata 4,5 x 3,5 cm.
 

Knjižicu izdaje Savez i lice sa invaliditetom uvodi time u bazu korisnika knjižice. Knjižica se overava jednom godišnje, a kada se ispune mesta predviđena za overu, Savez izdaje novu. Knjižica ima 5 mesta za overu, što znači da važi 5 godina. Najveći broj članova overava knjižicu početkom godine.

Osoba sa invaliditetom, ukoliko putuje sama ili sa pratiocem, ostvaruje svoje pravo na povlašćenu vožnju tako što prilikom kupovine karte, daje knjižicu na uvid. Tada, ako pratilac putuje uz osobu sa invaliditetom, ni pratilac ne plaća kartu.

Pored knjižice koju koristi osoba sa invaliditetom, Savez izdaje i objave koje koristi pratilac, ali kada putuje bez korisnika knjižice tj. kada ide ili odlazi po tu osobu u neki grad u Srbiji. Uz knjižicu, korisnik ostvaruje pravo na 12 objava godišnje (6 povratnih vožnji) koje važe 60 dana.

Ukoliko se ne iskoriste, mogu se poništiti i zameniti za nove u Savezu.

Svaki prevoznik u unutrašnjem saobraćaju je dužan da pruži uslugu povlašćenog prevoza osobi sa invaliditetom i pratiocu, a ukoliko neosnovano uskrati vožnju, možete se obratiti Savezu ili podneti tužbu zbog krženja zakona nadležnim institucijama. Kako bi nadoknadio novac od popusta, prevoznik će se obratiti Ministarstvu rada i socijalne politike.

 Zakona o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju pogledajte na linku:

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_povlasticama_u_unutrasnjem_putnickom_saobracaju_invalidnih_lica.html

Pratite nas na društvenim mrežama!