IZGRADNJA I LEGALIZACIJA OBJEKATA

Lica koja primaju nadoknadu za tuđu negu i pomoć, preko Gradskog centra za socijalni rad, imaju pravo na 100% subvencije za plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta u postupku izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije individualnih stambenih objekata i stanova kao i u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji Grada Beograda.


Potrebna dokumentacija:


– Zahtev
– Rešenje za tuđu negu i pomoć
– Izvod iz katastra
– Izjava o članovima domaćinstva.

Pratite nas na društvenim mrežama!