KABLOVSKA TELEVIZIJA

Kablovski provajderi, SBB, Radijus vektor, KDS i drugi, daju popuste za osobe sa invaliditetom pri plaćanju usluga kablovske TV. Visina popusta nije ista, odnosno razlikuje se u zavisnosti od stepena telesnog oštećenja i od internih odluka provajdera.


Potrebna dokumentacija:


– Zahtev provajderu
– Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
– Ugovor o kablovskoj TV, ukoliko već postoji
– Fotokopija lične karte vlasnika stana, ukoliko se stan ne vodi na invalidno lice koje traži povlasticu
– Fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom.

Pratite nas na društvenim mrežama!