SPISAK ČLANICA

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Zvezdara

Adresa:
Dimitrija tucovića 83

Telefon: 2184-533

PIB: 103966535

MB:  070802304

e-mail: 

predsednik: Jagoda
Planojević

dežurstvo: Pančićeva 16,
sreda 12:00 – 16:00

 

Datum
osnivanja: 01.10.1980.

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Vračar

Adresa:
Sredačka 2

Telefon: 2184-533

PIB:100298531

MB:  07084323

e-mail: 

predsednik: Stanko
Vujović

dežurstvo: Pančićeva 16,
sreda 11:00 – 16:00

 

Datum
osnivanja: 11.11.1980.

 

 

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Stari
grad

Adresa:
Pančićeva 16

Telefon: 2627-539

PIB: 102027166

MB:  07088043

e-mail: 

predsednik: Snežana
Cvetković

dežurstvo: petak 12:00 –  17:00

 

Datum
osnivanja: 21.01.1982

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Zemun

Adresa:
Cara Dušana 57

Telefon: 2190-407

PIB:101544612

MB:  07084013

e-mail: cdpzemun@yahoo.com

predsednik: Daniel
Peurača

dežurstvo: svaki radni dan
9:00 –  14:00

 

Datum
osnivanja: 24.12.1980

 

 

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Novi
Beograd

Adresa:
Narodnih heroja 63

Telefon: 3133 – 067

PIB:100139746

MB: 07083220

e-mail: drustvocpnbg@gmail.com

predsednik: Siniša
Bukomir

dežurstvo: četvrtkom od 17:00
– 19:00, subotom od 13:00 – 18:00

 

Datum
osnivanja: 18.02.1981

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Čukarica

Adresa:
Poručnika Spasića i Mašare 22a

Telefon: 2506 – 822

PIB: 101547551

MB: 07082177

e-mail: 

predsednik: Jelena
Jovanović

dežurstvo: četvrtkom od 13:00
– 18:00

 

Datum
osnivanja: 20.01.1981

 

 

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Savski
venac

Adresa:
Svetozara Markovića 79

Telefon: 2627 – 539

PIB: 104450124

MB: 07085338

e-mail: 

predsednik: Aleksandra
Ćorković

dežurstvo: ponedeljak 10:00 –
15:00

 

Datum
osnivanja: 24.12.1981

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Obrenovac

Adresa:
Vojvode Mišića 125

Telefon: 8723 – 292

PIB:101847663

MB: 17323792

e-mail: cdpobrenovac@yahoo.com

predsednik: Dušan
Matijević

dežurstvo: utorak i četvrtak
16:00 – 18:00

 

Datum
osnivanja: 11.03.2001

 

 

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Rakovica

Adresa:
Miška Kranjca 2a

Telefon: 356 – 2020

PIB:101555535

MB: 07096224

e-mail: 

predsednik: Danijela
Ivančević

dežurstvo: utorak i četvrtak
11:00 – 16:00

 

Datum
osnivanja: 25.06.1986

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Voždovac

Adresa:
Zaplanjska 86

Telefon: 2473 – 608

PIB:101542635

MB: 07080751

e-mail: 

predsednik: Alija
Krasnić

dežurstvo: sredom 14:00 –
16:00, subotom 10:00 – 14:00

 

Datum
osnivanja: 23.10.1980

 

 

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Palilula

Adresa:
Preradovićeva 4

Telefon: 2764 – 138

PIB: 100251511

MB: 07082312

e-mail: rcpalilula@gmail.com

predsednik: Bojan
Čepić

dežurstvo: utorak i četvrtak
10:00 – 14:00

 

Datum
osnivanja:

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Mladenovac

Adresa:
Kralja Petra Prvog 106 ili Kneza Lazara 106

Telefon: 8234 – 125

PIB: 101280500

MB: 07456883

e-mail: 

predsednik: Gordana
Krsmanović

dežurstvo: utorak i petak
10:00 – 12:00

 

Datum
osnivanja: 23.03.1989