Preduzeće za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 “Sunce CDP doo”

 Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom jeste pravno lice koje zapošljava i vrši profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom (Član 35, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Sl. Glasnik RS, br. 36/2009).

Cilj

Preduzeće je osnovano radi radnog angažovanja osoba sa posledicama cerebralne paralize kod kojih je utvrđen prvi i drugi stepen preostalih radnih sposobnosti.

Zaposleni

U preduzeću radi 6 osoba sa invaliditetom, dok su radno angažovana tri stručna saradnika (dva defektologa i jedan radni instruktor).

Usluge

Preduzeće se bavi uslužnim vođenjem knjiga. Usluge knjigovodstva pružaju se za 12 klijenata, i to organizacijama iz mreže osnivača.

Rezultati

  • Integracija i razvijanje osećaja pripadnosti zajednici
  • Povećanje samopouzdanja osoba sa invaliditetom
  • Osamostaljivanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u svakodnevni život društvene zajednice
  • Nalaženje svog mesta u sistemu društvenih vrednosti
  • Razvijanje osećaja korisnosti jer svojim radom doprinose preduzecu u kojem su zaposleni.

Pratite nas na društvenim mrežama!