DNEVNI BORAVAK ZA VIŠESTRUKO OMETENU DECU SA CEREBRALNOM PARALIZOM “SUNCE”

 

Svrha usluge dnevnog boravaka sastoji se u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život. (Član 69, Pravilnik o bližim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, Sl. Glasnik RS, br. 42/2013)

Cilj

Pružanje podrške višestruko ometenoj deci sa posledicama cerebralne paralize i njihovoj porodici

Ciljana grupa

U boravak dolaze višestruko ometena deca sa posledicama cerebralne paralize:

 • Teškim motoričkim deficitima
 • Poremećajima govora, vida i sluha
 • Epileptičnim napadima

Program rada

 • Zdravstveno-higijenske aktivnosti
 • Preventivno-korektivni rad
 • Psihološke aktivnosti
 • Zabavne aktivnosti
 • Rekreativne aktivnosti
 • Edukativne aktivnosti

Zaposleni

 • Defektolog
 • Negovateljice
 • Pedijatriska sestra
 • Fizioterapeut

Pratite nas na društvenim mrežama!