ZAPOŠLJAVANJE I RADNO ANGAŽOVANJE

Zapošljavanje osoba sa posledicama cerebralne i dečije paralize realizuje se na dva načina. Jedan od načina je kroz takozvano ,,podržano zapošljavanje”  u  Savezu  za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda isključivo koristeći podsticajne mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Nacionalne službe za zapošljavanje. Kroz ovaj vid zapošljavanja stručna služba Saveza radi na razvijanju radnih navika i veština kao i na osnaživanju zaposlenih i sticanju samopouzdanja kako bi dostigli stepen potrebnih sposobnosti za uključivanje u rad na otvorenom tržištu rada. Drugi način zapošljavanja članova realizujemo kroz Preduzeće za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sunce doo, zapošljavaju se osobe sa posledicama cerebralne paralize kod kojih je utvrđen 1. i 2. stepen preostalih radnih sposobnosti, koje pružaju knjigovodstvene usluge. Radno angažovanje, za sada na nivou projekta, realizujemo u Radnom centru „Sunce Palilule“, gde se radno angažuju osobe sa posledicama cerebralne paralize kod kojih je utvrđen 3. stepen preostalih radnih sposobnosti.

Preduzeće za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sunce CDP doo

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom jeste pravno lice koje zapošljava i vrši profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom (Član 35, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Sl. Glasnik RS, br. 36/2009)

Cilj

Preduzeće je osnovano radi radnog angažovanja osoba sa posledicama cerebralne paralize kod kojih je utvrđen prvi i drugi stepen preostalih radnih sposobnosti

Zaposleni

U preduzeću radi 6 osoba sa invaliditetom, dok su radno angažovana tri stručna saradnika (dva defektologa i jedan radni instruktor)

Usluge

Preduzeće se bavi uslužnim vođenjem knjiga. Usluge knjigovodstva pružaju se za 12 klijenata, i to organizacijama iz mreže osnivača

Rezultati

 • Integracija i razvijanje osećaja pripadnosti zajednici
 • Povećanje samopouzdanja osoba sa invaliditetom
 • Osamostaljivanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u svakodnevni život društvene zajednice
 • Nalaženje svog mesta u sistemu društvenih vrednosti
 • Razvijanje osećaja korisnosti jer svojim radom doprinose preduzecu u kojem su zaposleni.
 

Radni centar „Sunce Palilule“

Radni centar je poseban oblik ustanove koja obezbeđuje radno angažovanje kao radno terapijsku aktivnost osoba sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu (Član 43, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Sl. Glasnik RS, br. 36/2009)

Cilj

Održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih veština i sposobnosti

Ciljana grupa

 • Odrasle osobe sa cerebralnom paralizom koje nisu institucionalno zbrinute
 • Imaju 3. stepen preostale radne sposobnosti
 • Dugotrajno nezaposlene osobe sa invaliditetom

Program rada

 • Kreativna radionica
 • Psihološka radionica
 • Edukativna radionica

Rezultati

 • Poboljšanje radnih potencijala osobe sa invaliditetom
 • Obnavljanje i usvajanje stručnih znanja i veština
 • Unapređenje komunikacijsko-socijalnih veština
 • Uspostavljanje adekvatnih interpersonalnih odnosa u grupi
 • Razvijanje sposobnosti neophodnih za zadovoljavanje sopstvenih potreba
 • Kreativnije korišćenje slobodnog vremena
 • Sprečavanje stereotipa u svakodnevnim društvenim aktivnostima
 • Jačanje socijalne uključenosti osobe sa invaliditetom u život i rad zajednice

Pratite nas na društvenim mrežama!