Usluga pomoć u kući

Svrha pomoći u kući je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života. (Član 74, Pravilnik o bližim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, Sl. Glasnik RS, br. 42/2013).

Cilj

Pružanje podrške u zadovoljavanju osnovnih životnih i socijalnih potreba u kući i van kuće. Integracija u sve tokove društvene zajednice, kao i povećavanje materijalnog statusa članova i smanjenje troškova zajednice.

Ciljana grupa

  • Mlade osobe sa invaliditetom
  • Odrasle osobe sa invaliditetom

Aktivnosti

  • Pomoć u obezbeđivanju ishrane
  • Pomoć u održavanju lične higijene
  • Pomoć u održavanju higijene stana
  • Pomoć u zadovoljavanju socijalnih i kulturno zabavnih potreba
  • Medicinske i srodne usluge.

Zaposleni

Negovateljica-domaćica u direktnom radu sa korisnikom realizuje aktivnosti, po vrsti i u trajanju u skladu sa individualnim planom usluge.

Pratite nas na društvenim mrežama!