Radni centar „Sunce Palilule“

Radni centar je poseban oblik ustanove koja obezbeđuje radno angažovanje kao radno terapijsku aktivnost osoba sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu (Član 43, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Sl. Glasnik RS, br. 36/2009).

Cilj

Održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih veština i sposobnosti.

Ciljana grupa

 • Odrasle osobe sa CP koje nisu institucionalno zbrinute
 • Imaju 3. stepen preostale radne sposobnosti
 • Dugotrajno nezaposlene OSI.

Program rada

 • Kreativna radionica
 • Psihološka radionica
 • Edukativna radionica.

Rezultati

 • Poboljšanje radnih potencijala OSI
 • Obnavljanje i usvajanje stručnih znanja i veština
 • Unapređenje komunikacijsko-socijalnih veština
 • Uspostavljanje adekvatnih interpersonalnih odnosa u grupi
 • Razvijanje sposobnosti neophodnih za zadovoljavanje sopstvenih potreba
 • Kreativnije korišćenje slobodnog vremena
 • Sprečavanje stereotipa u svakodnevnim društvenim aktivnostima
 • Jačanje socijalne uključenosti OSI u život i rad zajednice.

Pratite nas na društvenim mrežama!