Društvo za cerebralnu paralizu Čukarica

Adresa: Poručnika Spasića i Mašare 22a

Telefon: 011/ 2506 – 822

PIB: 101547551

MB: 07082177

e-mail: drustvo@dcpcukarica.rs

predsednik: Jelena Jovanović

dežurstvo: četvrtkom od 13:00 – 18:00

Facebook: https://www.facebook.com/drustvo.cukarica

Organizacija je osnovana decembara 1978. godine. Osnivači su roditelji dece sa posledicama cerebralne paralize Milan Spasojević, Mirko Glogovac, Raca Jakšić, Mile Karaklić, Raka Pavlović i Spaso Spasojević. Prvi predsednik bio je Milan Spasojević posle njega Jugoslav Spasić, a sada je Ljubiša Jovanović. Društvo je od osnivanja bilo aktivno i samostalno u radu. Najzaslužniji za uspehe u radu ima Milan Spasojević. Društvo je organizovalo samostalne izlete, susrete među organizacijama, susrete invalidne i zdrave dece, posete bioskopima, humanitarne koncerete.

Društvo Čukarice je prvo dobilo svoje prostorije za rad prvo u Požeškoj ulici, a kasnije u ul. Poručnika Spasića i Mašare br.22a gde se i danas nalazi. Prvo je počelo da dobija sredstva za rad iz budžeta opštine za materijalne troškove.

Posebna pažnja je poklanjana pružanju materijalne pomoći članstvu u vidu higijenskih paketa i paketa hrane. Poslednjih godina Društvo je nastavilo sa pružanjem materijalne pomoći članstvu, ali nije imalo drugih samostalnih aktivnosti. Pratilo je kao i sva ostala Društva aktivnosti Saveza. Društvo ima na evidenciji 105 članova.

Linkovi:

Pratite nas na društvenim mrežama!