Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Zvezdara

Adresa: Dimitrija tucovića 83

Telefon: 011/ 2184 – 533

PIB: 103966535

MB: 070802304

e-mail: office@cerebralbg.net

predsednik: Jagoda Planojević

dežurstvo: Pančićeva 16, sreda 12:00 – 16:00

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu paralizu Zvezdara je organizacija koja okuplja lica sa posledicama paralize na teritoriji opštine Zvezdara. Društvo ima 81 registrovanih članova.

Osnivačka skupština Društva bila je 1980. godine u prostorijama škole “Miodrag Matić” u ul. Braće Jerkovića 5. Statut je registrovan 1981. a izmenjen je i dopunjen 1984. godine. Poslednji statut registrovan je 2004. godine. Društvo je registrovano na Preradovićevu br. 4, a za svoj rad koristi prostorije Društva Vračar u Sredačkoj br. 2.

Osnivači : Vesna Starčević, Vešović Branka, Danilović Branka, Miodrag Milutinović, Ilinka Bajić, Ljubica Gluščević. Dugogodišnji aktivista I predsednik Društva je bila Nada Petrović , a sekretar Radmila Japundža. Posle njih predsednik je bio Žikica Đorđević, a sekretar Branka Vešović. Na poslednjoj izbornoj skupštini za predsednika je izabrana Jagoda Planojević, a za sekretara Milka Đuran.

Redovne aktivnosti Društva svih ovih godina pratile su aktivnosti Saveza Beograda. Članovi su učestvovali na svim organizovanim kulturno-zabavnim i sportskim manifestacijama.

Linkovi:

Pratite nas na društvenim mrežama!