Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Vračar

Adresa: Sredačka 2

Telefon: 011/ 2184 – 533

PIB: 100298531

MB: 07084323

e-mail: cdpvracar@yahoo.com

predsednik: Stanko Vujović

dežurstvo: Pančićeva 16, sreda 11:00 – 16:00

Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu Vračar je osnovano 1981. godine i sa uspehom radi od tada. Osnivači društva Vračar su: Nada Višek, Mara Baščarević, Branko Bahrić, Zorica Perić i Nada i Ljubo Đurđević.

Svih ovih godina Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu Vračar uspešno sarađuje sa Savezom za dečiju i cerebralnu paralizu Beograda u svim akcijama Saveza. U Društvu je trenutno učlanjeno 39 članova.

Posle višegodišnjeg nastojanja obezbedilo je svoje prostorije za rad u Sredačkoj 2. U ovoj godini Društvo je planiralo brojne samostalne aktivnosti.

Linkovi

Pratite nas na društvenim mrežama!