Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Rakovica

Adresa: Miška Kranjca 2a

Telefon: 011/ 356 – 2020

PIB: 101555535

MB: 07096224

e-mail: rakovica.cerebralbg@open.telekom.rs

predsednik: Danijela Ivančević

dežurstvo: utorak i četvrtak 11:00 – 16:00

Facebook: https://www.facebook.com/drustvozacdp.rakovica/

 

Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Rakovica okuplja invalide sa posledicama cerebralne i dečje paralize sa opštine Rakovica. Ima registrovanih oko 75 članova. Sedište društva je na adresi Miška Kranjca 2a.

Inicijativa za osnivanje Društva pokrenuta je 1986. god. Iste godine u septembru održana je osnivačka Skupština. Osnivači Društva su bili roditelji dece sa posledicama cerebralne paralize, dečje paralize i plegija, stručni saradnici ( fizioterapeuti i fizijatri ), kao i jedan broj osoba sa invaliditetom.

Društvo je osnovano radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva osoba sa posledicama cerebralne i dečje paralize, a u cilju ostvarivanja kvalitetnije zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja  i socijalizacije osoba sa invaliditetom. Osnovni ciljevi su:

 • Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom  i njihovih porodica.
 • Stvaranje okruženja bez arhitektonskih barijera.
 • Uvođenje socijalnog modela invalidnosti
 • Podizanje svesti lokalne zajednice.
 • Stvaranje pozitivnog imidža u javnosti.
 • Saradnja sa institucijama  na teritojiji opštine Rakovica (Dom zdravlja,Centar za socijalni rad, Crveni krst, škole … )
 • Saradnja sa  srodnim organizacijama na teritoriji opštine Grada kao i u zemlji i inostranstvu.

Organizujemo posete bioskopima, pozorištima, jednodnevne izlete i druženja.

 • Informisanje članstva i javnosti
 • Pomoć u obezbeđivanju zakonskih beneficija
 • Pružanje materijalne pomoći članovima
 • Pomoć u obezbeđivanje ortopedskih pomagala
 • Terenske posete
 • Organizovanje prevoza članstva
 • Organizovanje izleta, poseta, druženja
 • Obeležavanje ,,Nedelje solidarnosti sa osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom,,
 • Obeležavanje „ Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom“
 • Organizovanje sportskih aktivnosti

Linkovi:

Pratite nas na društvenim mrežama!