Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Palilula

Adresa: Preradovićeva 4

Telefon: 011/ 2764 – 138

PIB: 100251511

MB: 07082312

e-mail: rcpalilula@gmail.com

predsednik: Bojan Čepić

dežurstvo: utorak i četvrtak 10:00 – 14:00

 

Na opštini Palilula je 1980 godine osnovano društvo za cerebralnu paralizu, koje je tada okupljalo 85 invalida sa cerebralnom paralizom, a po Statutu društva redovni članovi su bili i njihovi roditelji tako da je broj članova bio mnogo veći. Osnivači društva su bili invalidi sa cerebralnom paralizom i njihovi roditelji koji su živeli na opštini Palilula. Društvo sada broji oko 100 članova.

Zahvaljujući aktivnostima nekadašnjeg predsednika Društva Radojka Strainovića 1998. godine Društvo dobija prostorije u Preradovićevoj ulici br. 4 i na toj adresi aktivno  je i danas.

Prvi predsednik društva je bio Boško Maksić, invalid sa cerebralnom paralizom, a tokom godina predsednici su bili Dragiša Vasić, Predrag Vuksanović, Cvijeta Hanzir, Radojko Strainović, a sad je predsednik Bojan Čepić.

Poslednjih godina povećava se aktivnost Društva uz pomoć i podršku Saveza Beograda. Poboljšana je saradnja sa nadležnim strukturama u opštini Palilula, realizuju se i prate projekti za finansiranje aktivnosti Društva, po odobrenim projektima izvršavaju se zadaci.

Linkovi:

Pratite nas na društvenim mrežama!