Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Obrenovac

Adresa: Vojvode Mišića 125

Telefon: 011/ 8723 – 292

PIB: 101847663

MB: 17323792

e-mail: cdpobrenovac@yahoo.com

predsednik: Dušan Matijević

dežurstvo: utorak i četvrtak 16:00 – 18:00

 

Društvo je osnovano i počelo sa radom bez prostora za rad Društva. Krajem 2001. godine Društvo je dobilo od opštine prostor za rad od 6m². Odmah su obezbeđena i osnovna oprema i sredstva za rad.

Početkom 2003. godine Društvo je od SO dobilo u zakup poslovni prostor od 24m² u ul. V. Mišića, koji je adaptiralo, ali koji je i dalje  nepodesan – vlažan i podložan plavljenju, ali su uslovi za rad ipak bolji, prostorije su pristupačnije. Trenutno ima 54 članova.

Linkovi:

Pratite nas na društvenim mrežama!