DOSTIGNUĆA I PLANOVI

DOSTIGNUĆA

 
AKREDITOVAN PROGRAM:

Obuka za negovateljice – domaćice u okviru usluge pomoći u kući za osobe sa motoričkim poremećajima.

PLANIRAMO:

  • Akreditovanje programa obuke za stručne radnike u okviru usluge pomoći u kući.
 

Licenciranje usluga:

  • Lični pratilac dece sa motoričkim poremećajima
  • Personalna asistencija osobama sa cerebralnom paralizom
  • Stanovanje uz podršku
  • Osnivanje nove  organizacione jedinice u vidu Socijalnog preduzeća.

Pratite nas na društvenim mrežama!